Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

13 Aralık 2023

 Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

14 Aralık 2023

 Kongre Programı Yayın Tarihi

15 Aralık 2023

 Yüz Yüze Sunum Tarihi

23 Aralık 2023

 Online Sunum Tarihleri

22-24 Aralık 2023

 Tam Metin Gönderme Son Günü

25 Aralık 2023

 (Tam metin zorunluluğu yoktur)

 ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 

28 Aralık 2023