Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

04 Ağustos 2023

 Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

06 Ağustos  2023

 Kongre Programı Yayın Tarihi

08 Ağustos 2023

 Yüz Yüze Sunum Tarihi

12 Ağustos 2023

 Online Sunum Tarihleri

13 Ağustos 2023

 Tam Metin Gönderme Son Günü

16 Ağustos 2023

 (Tam metin zorunluluğu yoktur)

 ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 

25 Ağustos 2023