Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

19 Kasım 2024

 Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

20 Kasım 2024

 Kongre Programı Yayın Tarihi

21 Kasım 2024

Sunum Tarihi

28-30 Kasım 2024

Tam Metin Gönderme Son Günü

03 Aralık 2024

 (Tam metin zorunluluğu yoktur)

 ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 

16 Aralık 2024